Ondamed nedir?

Frenkanslara Göre Etkilenen Vücut Sistemleri

Ondamedle Tedavi Protokolleri

Ondamed Besin Noktaları ve Programlar

Ondamed Ce Sertifikası

ONDAMED nedir?

ONDAMED teknolojisi, Alman mühendis Rolf Binder tarafından PEMF ve biorezonans teknolojileri baz alınarak yaratılmıştır. Dünyadaki ilk biorezonans cihazlarının geliştirilmesinde aktif rol oynamış olan Rolf Binder, 90’lı yılların sonlarında, çalışmalarını PEMF’e yönlendirmiş ve biorezonans teknolojisindeki deneyim ile PEMF teknolojisini birleştirmeyi başarmıştır. ONDAMED-PEMF terapisini “renk frekanslarının oktavları” ile yapan ve bunun yanında biofeedback yolu ile verilen frekansın rezonansa girip girmediğini ya da hangi frekans grubunun daha çok etkili olduğunu test edebilen ve böylece kişiselleşmiş terapiler sunabilen, Avrupa tıbbi cihaz onayı ile birlikte ve FDA tarafından da onaylanmış sınıf-2 tıbbi tedavi cihazıdır.

“Pulsasyonlu Elektromanyetik Alan” (PEMF); darbeli (pulsasyonlu) ve spesifik frekanslardaki elektromanyetik atımların, dokudaki mikro-elektrik dolaşımı uyarmak ve meridyen sistemine müdahale etmek-dengelemek amacıyla kullanılmasıdır. ONDAMED cihazı yardımı ile oluşturulan bu mikro-elektriksel alan, amplitüd frekans ve dalga formu gibi elektromanyetik alan parametrelerine bağlı olarak farklı biyolojik tepkilere neden olur. Manyetik frekanslarla yapılan biorezonans terapilerindeki deneyim; o kişiye özel – o kişiye (o ana) özgü spesifik bir frekansın doğal iyileşme prosesini uyarmak için bir “anahtar” olduğu ve bu spesifik parametre kullanıldığında vücutta kendini birçok seviyede gösteren bir iyileşme reaksiyonunun başladığı yönündedir. ONDAMED terapilerinde kişiye özel parametrelerde belirlenen elektromanyetik alan, cihazın aplikatörleri yardımıyla üretilir.

ONDAMED’de adı geçen elektromanyetik alan, 0,1 Hz ile 32 kHz arasında ve 0,5 ile 50 aralığında bir miliTesla şiddetinde olan ve dokuya (ya da hastalıklarla ilişkilendirilmiş vücut bölgelerine) fokuslandırılmış elektromanyetik alanlar üreten elektrotlar yardımıyla yapılır.

Doğal frekanslar ne demektir?

Uzay araştırmalarından edindiğimiz önemli bir bilgi var. Uzaya çıkan astronotlar, “sağlıklı” olarak kalabilmek için, uzay kabini içinde bazı belli başlı frekansları üreten frekans jeneratörlerine ihtiyaç duyuyorlar. Yani tanımlanmış bazı frekanslar, vücudumuza, halen “bu dünya”da olduğunu hatırlatıyor. Yoksa astronotlar, sağlığını yitiriyor. ONDAMED; bu tanımlanmış “doğal frekansları” + ONDAMED’in 20 yıllık tecrübesiyle organlar ve meridyenlerle ilişkilendirilmiş frekans aralıklarını kullanıyor. Kullanılan frekansların oktavları da (aşağıda anlatıldığı gibi) aynı zamanda renk (görünür ışık frekansları) ile örtüşüyor.

Biofeedback nabız testi ne demektir?

ONDAMED, Latince “frekans tıbbı” demektir. Teknoloji olarak PEMF’yi (Pulsasyonlu Elektromanyetik Alan Tedavisi) baz alır, ancak, bu tedavi sistematiğinin merkezinde terapistin, o bireyin özel ihtiyacına ulaşmasını sağlayan biofeedback “nabız testi” bulunur. PEMF atımlarının, vücuda sinir ağı üzerinden yayıldığı düşünülmektedir. Bundan dolayı da ONDAMED tedavisinde boyna asılan ve beyin köküne doğru yönlendirilmiş boyun aplikatörü standarttır. Sinir hücreleri, elektriksel özellikleri olan hücrelerdir ve ONDAMED’de kullanılan PEMF atımları, vücut enerji sistemi ile rezonansa girdiğinde, yani kilit ve anahtar birbirine uyduğunda, sinir ağı üzerinde yayılan bir “irkilme” oluşur ve vücutta yayılan bu bu sinirsel uyarımı, nabız üzerinden kolaylıkla hissetmek mümkündür.

ONDAMED seansında, ilk 5 dakika içerisinde, vücutla en fazla rezonansa giren elektromanyetik frekans grubu, biofeedback yardımıyla belirlenir, ikinci aşamada ise bu frekanslarla en fazla rezonansa giren “zayıf” vücut bölgeleri ya da blokaj alanlarıdır… ONDAMED testinde bulunan zayıf vücut bölgesi, semptomun, hastalığın gizli sebepleriyle ilgili başka bir yöntemle edinemeyeceği değerli bilgiler verir. Örneğin; kulakta çınlaması olan bir kişide böbrekler şiddetli bir şekilde rezonans veriyorsa bu, hastanın gizli (ve muhtemelen daha önemli) problemi ilgili değerli bir ipucu olabilir ve terapist, dikkatini böbreklerin durumuna vermelidir. Ya da nabız testi sırasında belli bir endikasyon için kullanılan frekans gruplarının (sayfanın altında listesi bulunan programların) daha fazla etkileşime girdiği de görülebilir. Nabız testi, hastanın önemsemediği ya da terapistine ifade etmeyi unuttuğu birçok problemi su yüzüne çıkarabilir. Birkaç seansta bir tekrarlanan ve vücudun enerjetik doğası ile ilgili değerli bilgiler veren ve çoğu zaman, terapileri yönlendiren bir testtir.

Son 50 yılda, bilim adamları, elektromanyetik dalgalarla hastalıkları teşhis etmeyi sağlayacak yöntemler geliştirmeye çalıştılar. Röntgen cihazları, tomografi cihazları, MR cihazları ve diğerleri ile… Teşhis cihazları bir yana, benzersiz teknolojisi ile ONDAMED, elektromanyetik frekansların hem teşhis hem de terapi amaçlı kullanımını geniş bir endikasyon skalasında mümkün kılmıştır. ONDAMED ile yapılan odaklı PEMF atımları, kişiye özel hale getirildiğinde her türlü kronik sağlık probleminde altta yatan asıl problemi bulmak ve dikkati buraya vermek, terapiyi asıl sebebe yönlendirmek mümkün olur.

Renklerin oktavları…

ONDAMED sisteminde kullanılan elektromanyetik atımlar, spesifik frekanstaki PEMF atımları olduğu gibi bu frekanslar, renklerin oktavlarıdır. Bir frekansın oktavı, aynı bilginin farklı bir enerji seviyesinde tekrar edilmesi olarak da tanımlanabilir. Seslerden örnek verecek olursak, “do” notasının farklı enerji bantlarındaki karşılıkları, farklı oktavlardaki “do” sesleridir. Biz, farklı oktavlardaki “do” notalarını daha kalın ya da daha ince “do” sesleri olarak duyarız. Aynı şekilde, bir rengin oktavı da o “renk bilgisi”nin başka bir enerji bandındaki karşılığıdır. ONDAMED, 20 yıllık tecrübesiyle, organlar ve meridyenlerle ilişkilendirilmiş frekans aralıklarını kullanır. Kullanılan frekansların oktavları da aynı zamanda renk frekansları ile örtüşür.

ONDAMED sisteminde ölçülebilir elektromanyetik titreşimler olarak kullanılan “renk oktavları”, bilgisayar yazılımı yardımıyla görülebilmektedir. Bu özelliği ile ONDAMED sistemi, PEMF ile biorezonans renk terapilerinin kombinasyonu olarak da düşünülebilir. Biorezonanstan farklı olarak ONDAMED, 0.1 ile 50 miliTesla arasında olan ve elektrodun uygulandığı yeri maksimum 1 santigrat dereceye kadar ısıtabilen, cihazın aplikatörü tarafından üretilen “ölçülebilir” elektromanyetik alanlar yaratır. Terapilerde, bu frekanslarda üretilmiş ve fokuslanmış elektromanyetik alanlar kullanılır.

Pratikte ONDAMED…

ONDAMED ile birkaç dakika içinde, vücudun zayıf ve güçlü bölgeleri hakkında ve hangi frekans gruplarının değişimi başlatacağı hakkında, başka bir yöntemle edinilemeyecek derinlikte bilgiler edinilir. Terapiye geçildiğinde ise, cihazın frekans üreten elektrotları, test sırasında bulunmuş problemli alan üzerine konur ve başlatılır. ONDAMED, kısaca; enerjetik olarak zayıf olduğu tespit edilmiş vücut bölgesinin elektriksel potansiyelini “spesifik frekanslarda” yükseltir. ONDAMED terapileri, akupunkturdan bildiğimiz “enerji meridyenleri” kavramına ya da vücudun “enerji alanına” spesifik frekanslarda yapılan müdahaledir.

ONDAMED sistemi, FDA onayını, nörolojik hastalıklar için almıştır. Avrupa tıbbi cihaz onayını ise; alerjiler, kronik hastalıklar, depresyon, inflamatuar hastalıklar, fonksiyonel problemler, bağışıklık düşüklüğü, ağrı, omurga ve eklem problemleri, yara iyileşmesi ve enfeksiyonlarda kullanılmak üzere almıştır. Alınan onaylara, yapılan çalışmalara ya da dünyadan gelen vaka raporlarına bakarak ONDAMED, aşağıda sıralanmış birçok farklı sağlık problemi için de kullanılabilir. ONDAMED; bağışıklık sisteminde problem yaşayan kişilerde fazla tetiklenmiş ya da çökmüş bağışıklık sistemini “dengelemek” için, hormonal dengesizlikler yaşayan kişilerde hormonları “dengelemek” için, tanılanabilmiş ya da tanılanmamış ama kişinin hayatında negatif durumlar yaratan her türlü ruhsal problemde, spesifik olarak lyme hastalığında, fibromiyaljilerde, idrar kaçırma probleminde, felç geçirmiş olanlar ya da nöropatiler dâhil çoğu nörolojik problemde, multiple sklerozda, myastenia gravis gibi kronik nörolojik problemlerde, her türlü ağrılı durumda; kas ve eklem ağrılarında ya da yukarıda bahsedilenler dışındaki omurga problemlerinde veya en doğrusu kemik, kıkırdak ya da tendonları içeren her türlü ağrılı durumda, kemik kırıklarının iyileştirilmesinde, osteoporozda, osteoartritlerde, vücuttaki inflamasyon (yangı) ve ödemin azaltılmasında, ameliyatlar, kazalar sonrası yaralı dokunun iyileştirilmesinde, çözüm bulunamayan kıkırdak problemlerinde, sadece depresyonlar ya da panik atak değil, psikotik yapı da içeren ruhsal problemlerde, Alzheimer benzeri dejeneratif nörolojik bozukluklarda, otizmde, dirençli enfeksiyonlarda, vertigoda, uykusuzluk probleminde, migren ve benzeri kronik baş ağrılarında, sindirim sistemi problemlerinde, dengesiz hipertansiyon ya da kardiyak aritmiler gibi kalp-dolaşım problemlerinde, trombozlarda, kolesterol problemlerinde, astım ya da diğer solunum problemlerinde ve sebebi anlaşılamamış, çözümü tam olarak bulunamayan birçok semptom ve sağlık probleminde kendi başına ya da “diğer tedavileri destekleyecek” şekilde kullanılabilir.