Dünyada Biorezonans

Biorezonans ile binlerce hastalık için uzun yıllar içinde edinilen tecrübeler ve bilimsel çalışmalar ışığında tedavi protokolleri oluşturulmuş ve Dünya genelinde 30 yılı aşkın süredir uygulanan bir tedavi sistematiğidir.

Biorezonans uygulamasında temel prensip hastalığa neden olan gerçek sorunları tespit ederek ağrısız, acısız ve yan etkiye neden olmaksızın, kişiye özel bütüncül yaklaşımla tedavi planı geliştirmektir.

Biorezonansın gelişimi

Klasik biorezonans temelde akupunktur konusunda çalışmalarıyla bilinen Dr. Voll’ün (ve çağdaşı Dr. Rhayadaku’nun) 1960’lı yıllardaki elektro-akupunktur ölçümleri sırasında yapılan gözlemlerinin homeopati kurallarıyla birleştirilmesini temel alır. Akupunktur noktalarının elektriksel direnç ölçümlerinin test edilmesi, elektro-akupunktur olarak bilinir. Biorezonans; elektro-akupunktur testleri sırasında kullanılan elektriksel devre içine homeopatik ilaçların sokulmasının, akupunktur noktasından alınan elektriksel direnç ölçümünü değiştirdiği gözlemine dayanır.

Homeopatik ilacın etkisi, vücudun meridyen sisteminde elektriksel değişikliklere yol açmaktadır ve bu gözlem, biorezonansın temelini oluşturur. Her madde enerjetik bir özelliğe, bir frekans paternine sahiptir ve (maddesel etkileşimin yanında) bu frekans paterni de vücutla etkileşime girmektedir. Bu frekans paternini pratik olarak ölçmek mümkün değildir ancak, vücut üzerindeki etkileri, yarattığı elektriksel değişim, ölçülebilir. Yani homeopatik bilgi, şu andaki teknoloji ile ölçülemez, vücut üzerine etkileri ise ölçülebilir.

Zaman içinde maddelerin frekans paternleri ile vücudun frekans paternini karşılaştıran ve eşleşmelere bakarak vücudun yaşamsal özellikleri ya da organların durumu veya gıda intoleransı olup olmadığı ile ilgili testler yapan cihazlar (radyonik) çıkmış olsa da bu cihazlar, burada bahsedilen biorezonans kavramı ile alakalı değildir. Maddelerin frekans paternlerini görmek, ölçmek mümkün olmadığı için, bu frekans paternlerini vücut frekans paterni içinde aramak ve eşleşme yapmak da tabii ki mümkün değildir. Morell tipi biorezonans kavramında, tedavinin vücut üzerine etkilerini ya da verilen frekansın vücutla rezonansa girip girmediğini, vücut üzerinde yapılacak akupunktur ölçümleri ile ya da bazı bioenerjetik tekniklerle gözlemek mümkündür ancak, bu gözlemler, test-ölçüm olarak algılanmamalıdır. Bu ölçümler, cihaz tarafından yapılmaz, tecrübeli bir terapist tarafından algılanabilir. Ancak, bunlar, bildiğimiz anlamda testler olarak sunulmamalıdır.