Fonksiyonel Tıp, sistem odaklı bir yaklaşım kullanarak hastalıkların altında yatan nedenleriyle ilgilenir. 21. yüzyılın sağlık ihtiyaçlarını karşılayan, kişiye özel, bütüncül tıp yaklaşımıdır, tıp pratiğinde bir evrimdir. Fonksiyonel Tıp, sağlıklı beslenme, egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliklerini, fonksiyonel besinleri, bitkisel destekleri, bilimsel detoksifikasyon yöntemlerini ve stres yönetimi tekniklerini tedavi sürecinde kullanır. Fonksiyonel Tıp, hastalık merkezli yaklaşımı hasta merkezli bir yaklaşıma kaydırarak, sadece tanıya değil, tüm sisteme hitap eder.

Fonksiyonel Tıp doktoru, hastalarıyla zaman geçirir, geçmişlerini dinler. Karmaşık, kronik hastalıklara sebep olabilecek genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörleri arasındaki etkileşimlere bakar. Bu şekilde Fonksiyonel Tıp, her birey için sağlık ve canlılığı destekler.

Fonksiyonel Tıbbı tanımlayan 5 temel ilke:

  • Fonksiyonel Tıp, hepimizi farklı olarak görür; genetik ve biyokimyasal olarak benzersiz! Bu kişiselleştirilmiş tıp bakış açısı, hastalığı değil, bireyi tedavi eder. Doğrudan hastalığa saldırmak yerine doğal olarak vücudun normal iyileşme mekanizmalarını destekler.
  • Fonksiyonel Tıp, derin bir şekilde bilim temellidir. Son araştırmalar bize vücut sistemlerimizin karmaşık bir ilişkiler ağıyla birbirleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bu ilişkileri anlamak, vücudun işleyişini derinlemesine görmemizi sağlar.
  • Vücudumuz zekidir ve kendini tüm vücut sistemlerinizin dinamik dengesi ile ifade eden kendi kendini düzenleme kapasitesine sahiptir.
  • Vücudumuzun yaşlanmaya bağlı hastalıkları iyileştirme ve önleme yeteneği vardır.
  • Sağlık sadece hastalığın yokluğu değil, aynı zamanda muazzam bir canlılık durumudur.


Fonksiyonel Tıbbın net ayrımı ve tanımı burada yatmaktadır. "Bu hastalığa hangi ilaç uyuyor?" diye sormak yerine, Fonksiyonel Tıp, çok az sayıda geleneksel doktorun sorduğu hayati soruları sorar:

‘’Neden sizde bu hastalık var?" , "Neden vücudun işlevselliği kayboldu?" ve ya "Hücresel fonksiyonları geri yüklemek için ne yapabiliriz?" Başka bir deyişle, Fonksiyonel Tıp, herhangi bir işlev kaybıyla ilgili temel nedeni veya mekanizmayı bulmaya çalışır, bu da en sonunda neden bir dizi semptomun olduğunu veya hastanın neden belirli bir hastalık etiketine sahip olduğunu ortaya çıkarır.