Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı  ve Tedavisi

Alkolü bırakmak için…

Aynı sigara bırakma terapilerinde yapılandaki gibi; Alkol bağımlısı olan kişide alkol üzerinde yapılan terapiler kişinin isteğini azaltmakta, aldığı alkol miktarını otomatik olarak azatmakta ve kişinin alkolü tamamen bırakmasını kolaylaştırmaktadır. Kişinin bağımlılığının düzeyine göre bu terapi alkol bırakma konusunda yeterli bir olabilir ya da bilinen klasik yöntemlerine entegre edilen bir destek olarak kullanılabilir.Seanslar 4 gün ara ile yapılır ve ardı ardına yapılan 3 seans ilk planda yeterlidir.Daha fazla seansın gerekip gerekmeyeceğine kişisel özelliklere göre karar verilir.

alkol_bagimliligi_tedavisi

 

Rezonans terapileri kişinin sıkça kullandığı alkol tipi üzerinden yapılır.

Alkol bırakma terapilerinde kişinin klasik tıbbi yaklaşımları da içeren farklı şekillerde desteklenmesi ve seansların bu tedavileri destekleyecek şekilde birlikte verilmesi önerilebilir. Alkol bağımlılığı kişinin ruhsal yapısı ile birebir bağlıdır ve kişinin psikolojik yapılanmasını ve uzun süreli izlem gerekliliğini göz ardı eden frekans silme terapilerinin başarısı sınırlı olur. Yani bu terapiler için terapistin tecrübesi, diğerleri için olduğundan çok daha fazla önemlidir. Neosantede alkolü  bırakmak için yapılan terapilerde, kişinin talebine ve alkol probleminin ne düzeyde olduğuna bakılarak ruhsal teknikler ve beraberinde Bach çiçekleri gibi ruhsal duruma yönelik terapiler de önerilebilir.

 

Birçok kişi için 3 seans yeterli olurken bazı kişilerde daha fazla seans da önerilebilir.

Biorezonans terapilerinde maddelerin kimyasal özellikleri değil, fiziksel özellikleri (elektromanyetik özellikleri) kullanılır. Yani vücuttaki değişim, maddeye özgü çok ince elektromanyetik frekanslar (titreşimler) yardımıyla sağlanır. Bağımlılık durumunda yapılan işlem, bağımlılık yapmış olan maddenin (içilen alkol) cihazın içine konulması ve bu maddeden alınan elektromanyetik titreşimlerin vücuttan silinmeye çalışılmasıdır. Yani cihazın içine konulan her ne ise onun üzerinden yapılan bir frekans işlemi söz konusudur. Alkol bırakmak için yapılan uygulamalarda cihazın içine konulan madde kişinin sık içtiği alkol cinsidir. Alkol bırakma konusunda yapılan seanslar 50 dakika kadar sürer ve birkaç gün aralıklarla 3 kez uygulanır.

Kim için, hangi terapi…

Alkol bırakma terapilerinde seansların nasıl kullanılacağına, beraberinde başka desteklerin de kullanılıp kullanılmayacağına kişinin özelliklerine ve asıl olarak neye ihtiyaç duyduğuna bakılarak karar verilir ve diğer terapi şekillerinin de eklenmesi gerekebilir.

Terapilerin etkisi…

Terapilerin etkisi kişinin alkol ihtiyacını azaltması ve kişinin alkolden çok fazla zorlanmadan vazgeçebilmesini sağlamasıdır. Etki aynı sigara bırakmada olduğu gibi ilk seansla birlikte başlar ve birkaç günde bir yapılan 3 seansla pekiştirilir. Terapi sonrasında kişi, alkol isteğinin azalmış olduğunu net olarak hisseder. Eğer kişi yapılan seanslardan sonra alkolü almaya çalışırsa; eski bildiği keyfi alamadığını, alkolün anlamsızlaştığını fark edecektir. Buna rağmen terapi başarısı kişideki bağımlılığın ne ölçüde olduğuna ve kişinin “asıl” olarak neye ihtiyacı olduğuna göre değişir.